Prywatne Wydawnictwo Naukowe "VEGA"
Wydawca Kwartalnika
"VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII" 
WYDAWNICTWO ISTNIEJE OD 1991 ROKU
 

-- Astronomia w geografii --

M E N U

 

 ASTRONOMIA W GEOGRAFII 

ASTRONOMIA W GEOGRAFII, Jan Mietelski Autor: Jan Mietelski
Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa
Rok wydania: 2013 (wyd. IV poprawione, dodruk)
Liczba stron: 472
Format: 16,5 x 24,0 cm
Rodzaj oprawy: miękka
Rodzaj ilustracji: czarno-białe
Waga bez opakowania: 780 g
Numer ISBN 9788301134327
Cena: 59,00 zł

Koszty wysyłki

List polecony: 8,50 zł         List polecony priorytet.: 19,50 zł 
Paczka pocztowa: 13,00 zł      Paczka pocztowa pobranie: 15,00 zł 
Paczka kurierska: 16,00 zł     Paczka kurierska pobranie: 18,00 zł
Paczkomat INPOST: 14,00 zł  -  musisz podać adres tego paczkomatu!

Więcej informacji o szczegółach dostawy znajdziesz tutaj...

SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania czwartego ................................... 5
Wstęp - astronomia dawniej i dziś ................................ 8
Astronomiczne wyznaczanie miejsca i czasu ....................... 11
1. Podstawowe układy współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej.. 11
2. Przemieszczenia układów współrzędnych ........................ 14
3. Obroty układu współrzędnych prostokątnych .................... 17
4. Sfera niebieska i jej ruch dzienny ........................... 24
5. Cechy ogólne układów współrzędnych sferycznych ............... 27
6. Współrzędne geograficzne ..................................... 29
7. Podstawowe układy astronomicznych współrzędnych sferycznych .. 30
8. Horyzontalny układ współrzędnych ............................. 31
9. Gnomon ....................................................... 33
10. Półkole wierzchołkowe i kwadrant ............................ 35
11. Przyrząd uniwersalny lub teodolit ........................... 36
12. Poziomowanie teodolitu ...................................... 38
13. Wyznaczanie wysokości teodolitem ............................ 38
14. Wyznaczanie południka teodolitem ............................ 39
15. Układ współrzędnych godzinnych .............................. 41
16. Związki układu godzinnego z horyzontalnym ................... 43
17. Zegar słoneczny ............................................. 47
18. Ekwatoriał .................................................. 54
19. Trygonometria sferyczna ..................................... 56
20. Układ współrzędnych równikowych równonocnych ................ 60
21. Trójkąt paralaktyczny, wschody i zachody ciał niebieskich ... 62
22. Refrakcja atmosferyczna ..................................... 67
23. Przejścia obiektów przez lokalny południk ................... 70
24. Kryteria doboru wzorów na wysokość kulminacji ............... 74
25. Gwiazdy okołobiegunowe oraz wschodzące i zachodzące ......... 75
26. Wyznaczanie szerokości geograficznej miejsca obserwacji ..... 78
27. Wyznaczanie szerokości geograficznej metodą Talcotta ........ 80
28. Widomy ruch roczny Słońca na sferze niebieskiej ............. 81
29. Przyczyny rocznego ruchu Słońca po ekliptyce ................ 86
30. Niejednostajność ruchu rocznego Słońca po ekliptyce ......... 87
31. Wieloletnia tabela współrzędnych równikowych Słońca ......... 91
32. Granice stref klimatycznych ................................. 94
33. Pory roku ................................................... 95
34. Układ współrzędnych ekliptycznych ........................... 99
35. Związki układu ekliptycznego z równonocnym ................. 101
36. Świty i zmierzchy .......................................... 102
37. Białe noce ................................................. 104
38. Noce i dnie polarne ........................................ 106
39. Czasy miejscowe ............................................ 108
40. Czas gwiazdowy ............................................. 109
41. Czas prawdziwy słoneczny ................................... 110
42. Czas średni słoneczny i równanie czasu ..................... 112
43. Zamiana czasów miejscowych ................................. 113
44. Wyznaczanie szerokości geograficznej metodą Piewcowa ....... 114
45. Obserwacyjne wyznaczanie miejscowego czasu gwiazdowego ..... 116
46. Czas miejscowy a długość geograficzna ...................... 120
47. Strefy czasowe i granice daty .............................. 122
48. Wyznaczanie długości geograficznej ......................... 130
49. Zasady nawigacji astronomicznej ............................ 134
50. Sekstant morski i lotniczy ................................. 135
51. Zasięg widoczności i obniżenie horyzontu fizycznego ........ 138
52. Graficzne wyznaczanie pozycji statku ....................... 141
53. Zmodyfikowana metoda graficzna ............................. 146
54. Ortodroma .................................................. 149
55. Loksodroma ................................................. 151
56. Wyznaczanie kursu "a" dla loksodromy ....................... 155
57. Kalendarz .................................................. 158
58. Niejednostajność czasu wyznaczonego z obrotu Ziemi ......... 162
59. Czas efemeryd, czas dynamiczny, czas atomowy ............... 168
60. Zegary jako fizyczne wzorce czasu .......................... 171
61. Międzynarodowa służba czasu ................................ 174

Układ Ziemia-Księżyc ........................................... 178
62. Mechanika ruchów orbitalnych w układzie dwu ciał ........... 178
63. Prędkość a orbita .......................................... 180
64. Orbita eliptyczna .......................................... 190
65. Elementy orbit ............................................. 193
66. Perturbacje ................................................ 194
67. Planeta podwójna Ziemia-Księżyc ............................ 196
68. Paralaksa geocentryczna .................................... 198
69. Dowody obserwacyjne ruchu orbitalnego Ziemi ................ 202
70. Paralaksa heliocentryczna .................................. 203
71. Aberracja światła .......................................... 207
72. Fazy Księżyca i Ziemi ...................................... 210
73. Zaćmienia w układzie Ziemia-Księżyc ........................ 212
74. Kształt i rozmiary Ziemi ................................... 217
75. Geodezyjne współrzędne geograficzne ........................ 223
76. Grawimetria ................................................ 226
77. Wyznaczanie masy Ziemi ..................................... 231
78. Geodezja satelitarna i inne zastosowania SSZ ............... 234
79. Powierzchnia Księżyca; jego kształt i rozmiary ............. 246
80. Wewnętrzna budowa globów Ziemi i Księżyca .................. 261
81. Skutki fizyczne ruchu obrotowego Ziemi ..................... 263
82. Siła Coriolisa ............................................. 263
83. Siła Coriolisa na obracającej się Ziemi .................... 267
84. Siły przypływowe ........................................... 274
85. Pływy morskie i inne ....................................... 278
86. Przypływowe hamowanie Ziemi ................................ 279
87. Swobodna oś obrotu a moment bezwładności ................... 281
88. Precesja obracającej się bryły ............................. 282
89. Precesja i nutacja wymuszona osi ziemskiej ................. 283
90. Ruchy biegunów geograficznych .............................. 287
91. Ruch obrotowy Księżyca ..................................... 292
92. Atmosfera Ziemi ............................................ 295
93. Przezroczystość atmosfery ziemskiej ........................ 297
94. Pola magnetyczne Ziemi i Księżyca .......................... 299

Układ planetarny, gwiazdy i ich układy ......................... 304
95. Materia w układzie planetarnym ............................. 304
96. Mechanika ruchów orbitalnych planet ........................ 305
97. Widome ruchy planet na tle gwiazd .......................... 306
98. Synodyczne i gwiazdowe okresy planet ....................... 307
99. Fizyczne właściwości planet ................................ 311
100. Merkury ................................................... 313
101. Wenus ..................................................... 319
102. Mars ...................................................... 324
103. Jowisz .................................................... 335
104. Saturn, Uran i dalsze planety ............................. 342
105. Komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny ................. 353
106. Powstanie układu planetarnego ............................. 357
107. Gwiazdy ................................................... 359
108. Źródła energii gwiazd ..................................... 361
109. Transport energii we wnętrzu gwiazdy ...................... 363
110. Widmo gwiazdy i jej temperatura ........................... 365
111. Jasności widome i absolutne gwiazd ........................ 368
112. Wykres H-R ................................................ 371
113. Ewolucja gwiazd ........................................... 373
114. Budowa Słońca ............................................. 376
115. Zjawiska obserwowane w fotosferze słonecznej .............. 379
116. Chromosfera ............................................... 383
117. Korona słoneczna .......................................... 387
118. Promieniowanie radiowe Słońca ............................. 390
119. Korpuskularne promieniowanie Słońca ....................... 390
120. Ruchy gwiazd .............................................. 391
121. Gwiazdy podwójne i wielokrotne ............................ 394
122. Gwiazdy zmienne ........................................... 397
123. Gwiazdy pulsujące ......................................... 398
124. Gwiazdy wybuchające ....................................... 399
125. Materia międzygwiazdowa ................................... 401
126. Gromady gwiazd ............................................ 409
127. Budowa Galaktyki .......................................... 412
128. Galaktyki ................................................. 415
129. Radioźródła pozagalaktyczne i kwazary ..................... 421
130. Zagadnienia kosmologii .................................... 426
131. Poglądy kosmologiczne w XIX wieku ......................... 426
132. Kosmologia w XX wieku ..................................... 427

Tablice .................................................... 431-453
Literatura ..................................................... 454
Skorowidz nazwisk .............................................. 455
Skorowidz rzeczowy ............................................. 457

   Zamówienia na tę publikację można składać na Formularzu, e-mailem: pwnvega@wp.pl, telefonicznie: (42) 718-86-82, 609-481-673 (w godz.7-21) albo listownie: PWN "VEGA", ul. Lotnicza 4a, 95-035 Ozorków.
 

Copyright 1999 - 2022 by PWN "VEGA". Wszystkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek elementów tej strony, bez zgody autorów jest zabronione!