Prywatne Wydawnictwo Naukowe "VEGA"
Wydawca Kwartalnika
"VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII" 
WYDAWNICTWO ISTNIEJE OD 1991 ROKU
 

-- Polityka prywatności --

M E N U

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza strona internetowa nie wykorzystuje plików "cookies" i nie zawiera elementów logowania oraz pozyskiwania haseł.

2. Klient korzystający z tej strony może dobrowolnie podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu, które może przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub łącza telefonicznego.

3. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Prywatne Wydawnictwo Naukowe VEGA (w skrócie PWN VEGA), ul. Lotnicza 4a, 95-035 Ozorków, NIP: 7321038926, tel. 609 481 673, e-mail: pwnvega@wp.pl

4. Dane osobowe Klientów są bezpiecznie przechowywane w firmie PWN VEGA i nie są wykorzystywane do celów marketingowych w ramach jej własnej działalności ani też nie są udostępniane innym podmiotom krajowym czy zagranicznym. Wyjątek od tej zasady stanowi pkt 5.

5. PWN VEGA udostępnia dane osobowe swoich Klientów jedynie Poczcie Polskiej oraz firmom kurierskim, czyniąc to wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji dostaw zamówionych produktów lub doręczania korespondencji.

6. Dane osobowe, o których mowa, są przechowywane w bazie danych PWN VEGA do czasu wycofania zgody przez Klienta.

7. Klient może w każdej chwili złożyć wniosek o wgląd do swoich danych osobowych, dokonać ich modyfikacji lub zażądać usunięcia z bazy danych, np. kontaktując się poprzez e-mail: pwnvega@wp.pl.
 

Copyright 1999 - 2023 by PWN "VEGA". Wszystkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek elementów tej strony, bez zgody autorów jest zabronione!