Prywatne Wydawnictwo Naukowe "VEGA"
Wydawca Kwartalnika
"VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII" 
WYDAWNICTWO ISTNIEJE OD 1991 ROKU
 

--- Zasady sprzedaży ---

M E N U

 

 ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

   Składanie zamówień
   Zamówienie na towary z naszej oferty można złożyć jednym z 4 sposobów:
 przez formularz, który można otworzyć na każdej stronie z ofertą naszych produktów. Wystarczy kliknąć napis Tu wyślesz zamówienie, umieszczony pod MENU każdej strony, a także inne aktywne linki z nazwą Formularz, znajdujące się zwykle na końcu większości stron oraz w wielu innych miejscach.
 pocztą elektroniczną, wysyłając treść wiadomości na jeden z naszych adresów e-mail: pwnvega@wp.pl lub pwnvega1@op.pl.
 telefonicznie, dzwoniąc na numer stacjonarny 42-718-86-82 lub komórkowy 609 481 673, w godzinach 8 - 18 od poniedziałku do piątku (w soboty tylko na telefon komórkowy). Zamówienie można też wysłać SMS-em na tel. komórkowy.
 tradycyjną pocztą, przesyłając list na adres: PWN "VEGA", ul. Lotnicza 4A, 95-035 Ozorków.

   W zamówieniu należy podać nazwy i ilości zamawianych produktów, wybraną formę dostawy oraz adres do wysyłki. Konieczne jest też podanie numeru telefonu (najlepiej komórkowego) lub adresu e-mail zamawiającego, aby było możliwe potwierdzenie przez nas zamówienia oraz usprawnienie doręczenia przesyłki.
   Każde zamówienie elektroniczne powinno być przez nas potwierdzone, zwykle w dniu jego złożenia. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 2 dni, należy złożyć je ponownie, najlepiej telefonicznie, gdyż sporadycznie może się zdarzyć błąd w systemie, który uniemożliwi dotarcie do nas zamówienia elektronicznego.

   Ceny towarów
   Przy produktach widnieją ceny, które nie zawierają w sobie kosztów dosta­wy. Ostateczne kwota do zapłaty jest równa sumie cen zamówionych pozycji oraz jednego kosztu wybranej dostawy. Kupując kilka produktów z różnymi kosztami wysyłki dla tej samej formy dostawy, w rozliczeniu będzie uwzględniony jeden koszt wysyłki: ten najwyższy z wybranych.

   Formy płatności
   Obecnie oferujemy tylko dwie poniższe formy płatności za zakupione towary:
 przelew na nasze konto bankowe, który można wykonać po złożeniu zamówie­nia i otrzymaniu od nas potwierdzenia jego przyjęcia. Przelew można też wykonać dopiero po otrzymaniu przesyłki, ale nie później niż w ciągu 7 dni od doręcze­nia. Dane do przelewu wysyłamy e-mailem lub w formie wydruku dodajemy do paczki z zakupionym towarem. Wpłaty przyjmujemy na poniższe konto w banku PKO BP 66 1020 3440 0000 7402 0309 3432. Ta forma płatności dotyczy wszystkich rodzajów przesyłek za wyjątkiem paczki pobraniowej.
 wpłatę gotówkową u doręczyciela przy odbiorze przesyłki. Płatność ta wyma­ga wysłania towaru specjalną paczką za pobraniem, która jest najdroższą formą dostawy i należy ją zgłosić przy składaniu zamówienia.

   Koszty i terminy dostawy
   Przy opisie każdego towaru są podane możliwe dla niego formy i koszty dosta­wy. Na stronie ze zbiorczym wykazem literatury, koszty przesyłki są ukryte. Aby je zobaczyć, należy kliknąć aktywny tekst Pokaż koszty wysyłki, umieszczony poniżej zdjęcia. Natomiast strony prezentujące szczegółowe opisy poszczególnych publi­kacji mają koszty dostawy uwidocznione na stałe. Nie wszystkie produkty mają takie same formy i koszty przesyłki, gdyż zależy to od ich wielkości i wagi.
   Listami zwykłymi i priorytetowymi wysyłamy najtańsze publikacje: czasopisma oraz obrotowe mapy nieba i to w ograniczonych ilościach. Te przesyłki nie są rejestrowane przez pocztę i w przypadku zaginięcia nie można złożyć reklamacji i żądać odszkodowania. Zaginięcia tego typu przesyłek zdarzają się wprawdzie rzadko, ale nie można ich wykluczyć, stąd też ograniczenie ilości wysyłanych egzemplarzy tą formą dostawy. Książek nie wysyłamy listami zwykłymi! Te produkty, jako bardziej wartościowe, wysyłamy tylko listami poleconymi lub paczkami, które zapewniają pełną ochronę przesyłki przed zaginięciem.
   Uwaga! Dużych map planszowych nie wysyłamy razem z książkami. Zamawia­jąc taką mapę oraz książki, otrzymają Państwo dwie oddzielne przesyłki (osobno mapę i osobno książki) i za każdą przesyłkę będą doliczone osobne koszty wysyłki. Niekiedy mogą wystąpić wyjątki od tej reguły, ale zawsze wymaga to wcześniej­szego uzgodnienia formy dostawy.
 
   Zamówienia realizujemy zwykle w ciągu 24 godzin od ich przyjęcia.
 
   Średnie terminy dostaw (od chwili wysłania) wynoszą:
list zwykły i polecony: około 3 - 5 dni roboczych (niekiedy dłużej)
list priorytetowy i polecony-priorytetowy: 1 - 2 dni robocze
paczka pocztowa: około 2 dni roboczych
paczka kurierska i paczkomat: 1 dzień roboczy

   Czasopisma "Vademecum..." i "Efemerydy..." standardowo wysyłamy listami zwy­kłymi na nasz koszt, więc tu koszt dostawy dla klienta jest zerowy. Dopłata występuje tylko przy wyborze przesyłek droższych, jak list priorytetowy, polecony itp. Publikacje książkowe, plakaty itp. wysyłamy przesyłkami rejestrowanymi (listami poleconymi lub paczkami), które zapewniają możliwość złożenia reklamacji i starania się o odszkodowanie w przypadku zaginięcia. Ponieważ listy polecone mają ograniczoną wagę (do 1 kg), to przy większych zamówieniach może być konieczność wybrania dostawy paczką pocztową lub kurierską, które dopuszcza­ją większe gabaryty wagowe. Orientacyjne wagi książek podane są przy ich szczegółowych opisach.
 
   Maksymalne wagi dla oferowanych przesyłek:
list zwykły i priorytetowy: waga do 350 g
list polecony i polecony-priorytetowy: waga do 1,0 kg
paczka pocztowa: waga do 15,0 kg
paczka kurierska: waga do 30,0 kg
 

ZWROTY I REKLAMACJE

   Jeśli zakupiony towar nie spełnia oczekiwań klienta, może on dokonać jego zwrotu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od chwili nabycia. Zamiar zwrotu wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej, np. e-mailem na adres pwnvega@wp.pl. Zawiadomienie o zwrocie powinno zawierać co najmniej takie informacje jak: dane sprzedawcy, imię, nazwisko i adres kupującego, nazwę towaru i datę jego zakupu oraz cenę, numer konta bankowego dla zwrotu wpłaty. Przykładowe oświadczenie zwrotu można pobrać tutaj... lub na jego podstawie sporządzić własne o podobnym brzmieniu.
   Uwaga! W myśl ustawy konsumenckiej zwrotowi nie podlegają czasopisma. Zwroty pozostałych towarów nie przysługują także klientom, który zakupili towary na fakturę dla firmy, gdyż prawnie nie są oni konsumentami.
   Towar w stanie nieuszkodzonym, wraz z dowodem zakupu, kupujący powinien dostarczyć na swój koszt do siedziby naszej firmy: PWN VEGA, ul. Lotnicza 4a, 95-035 Ozorków, drogą pocztową lub osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu). Jeśli klient dokonał już zapłaty za zakupiony a następnie zwrócony produkt, należy mu się zwrot kosztów jego zakupu, tj. ceny towaru wraz z kosztem najtańszej dostawy (nawet jeśli przy zakupie wybrał dostawę najdroższą). Istnieje też możliwość wymiany zakupionego towaru na inny w tej samej cenie. W przypadku przesyłania (zwrotu) towaru pocztą lub kurierem, należy go dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Analogicznie należy postąpić w przypadku zwrotu towaru na skutek stwierdzenia wady produkcyjnej (reklamacji). Wadliwy towar (sprzęt), jeśli to możliwe, jest naprawiany w terminie 30 dni od chwili przyjęcia reklamacji, a jeśli naprawa nie jest możliwa, wymieniany na nowy.
 

INFORMACJE O PRENUMERACIE "VADEMECUM..."

   W czerwcu 2021 r. ukazał się opóźniony i zarazem ostatni w historii zeszyt "Vademecum...", opatrzony numerem 1-4/2020. Mimo opóźnienia był on opracowany na okres do połowy października 2021. Tym numerem została zakończona 30-letnia edycja czasopisma, więc nie przyjmujemy prenumerat na dalsze okresy. Można jedynie dokonać wpłaty na ten numer, który z wysyłką listem zwykłym kosztuje 8,90 zł i jest jeszcze dostępny wraz z wieloma numerami archiwalnymi.

   Jednocześnie można też dokonać wpłaty 12,00 zł na "Efemerydy Astro­no­miczne 2023", które posiadamy w sprzedaży. Wspomniane "Efemerydy..." zawierają m.in.: całoroczne współ­rzędne, jasności i rozmiary tarcz planet oraz 2 planetoid, a także mapki z ich położeniami na tle gwiazd, wykaz najciekawszych zjawisk astronomicznych w całym 2023 roku i klepsydrę do graficznego wyznaczania wschodów i zachodów Słońca oraz planet (więcej...).

   Wszelkie wpłaty prosimy przesyłać na nasze nowe konto bankowe: PKO BP, nr rach. 66 1020 3440 0000 7402 0309 3432, lub zwykłym przekazem pocztowym, pobranym na poczcie. Posiadamy też w sprzedaży wiele numerów archiwalnych "Vademecum..." (po niezwykle atrakcyjnych cenach), których wykaz znajdziesz tutaj....
 

*   *   *

To już ostatnie wydanie „Vademecum...”
w 30-letniej historii czasopisma!

   Na wstępie bardzo przepraszam wszystkich Czytelników za opóźnienie wydania numeru 1-4/2020 „Vademecum...” i proszę o wyrozumiałość w tej kwestii. Jednocześnie z żalem informuję, że jest to już ostatni zeszyt w całej historii czasopisma. Z racji dużego opóź­nienia został on oznaczony poczwórnym numerem, aby zamknąć miniony rok wydawniczy.

   Od kilku lat sytuacja na świecie nie sprzyja wydawaniu czasopism specjalis­tycznych o małych nakładach. Szybki rozwój nowych technologii, zapewniają­cych powszechny dostęp do Internetu, znacząco zmniejsza zainteresowanie literaturą drukowaną. Od kiedy tablety i smartfony weszły do powszechnego użytku, to papierowe książki i czasopisma zeszły na dalszy plan. Obecnie większość ludzi posiada smartfony, z którymi nie rozstaje się nawet na krok. Te małe urządzenia pozwalają w dowolnym miejscu i czasie uzyskać dostęp do nieograniczonych zasobów światowej wiedzy. Wystarczy kilka kliknięć, aby szybko pobrać potrzebne informacje. Natomiast na czasopismo drukowane, z uwagi na jego cykl wydawniczy, trzeba dość długo czekać, a dzisiaj czas jest na wagę złota.

   Trochę historii. „Vademecum Miłośnika Astronomii” powstało z mojej inicjatywy w 1991 roku i choć napotkało początkowo na liczne trudności, to z każdym rokiem coraz lepiej sobie radziło, popularyzując wiedzę astronomiczną wśród młodszych i starszych pokoleń. Oczywiście miało w swojej historii kilka poważnych kryzysów, które jednak udawało się pokonać. Przez około 20 lat było ono wręcz niezastąpionym poradnikiem, który umożliwiał miłośnikom astronomii rozwijanie swoich zainteresowań i zgłębianie tajników gwiaździstego nieba. To dzięki niemu wielu amatorów mogło zaopatrzyć się w potrzebną literaturę i sprzęt oraz zapoznać się z zasadami obserwacji i fotografowania pozaziemskich widoków, które Bóg nam udostępnił na firmamencie nieba.

   Z pewnością większość polskich miłośników astronomii miała w swoim życiu jakiś kontakt z tym czasopismem, zaś wielu prenumerowało je przez długie lata. Są też osoby, które rozpoczynały swoją astronomiczną przygodę od czytania „Vade­mecum...” i nie poprzestały na tym, a teraz są już zawodowymi astronomami. Tym bardziej więc cieszy mnie fakt, że wydawane przeze mnie pisemko miało swój skromny udział w ich edukacji.

   Po około 20 latach dość stabilnego wydawania czasopisma, dało się odczuć, że nadchodzi nowa era osiągnięć technologicznych, które negatywnie wpłyną na rynek wydawniczy. Tak też się stało i sprzedaż „Vademecum...” oraz pozostałej literatury zaczęła stopniowo spadać, uszczuplając i tak już skromne dochody stworzonej przeze mnie firmy PWN „VEGA”. W 2014 roku rozważałem już zakończenie wydawania czasopisma, lecz ostatecznie zdecydowałem się na jego kontynuację. Od 2015 r. wprowadziłem jego druk w pełnym kolorze, bo wcześniej kolorowa była tylko okładka. Aby jednak firma mogła dalej prosperować, konieczna była częściowa zmiana profilu działalności i przestawienie się na sprzedaż bardziej dochodowych produktów, głównie z branży elektrycznej (jak np. lutownice, zasilacze, mierniki itp.). Pozostanie przy samej działalności wydawniczej o profilu astronomicznym wiązałoby się nieuchronnie z szybkim zamknięciem firmy.

   Rozszerzenie działalności na inne produkty uchroniło wprawdzie firmę od upadku, ale zmieniły się priorytety w poszczególnych pracach. Wydawanie czasopisma musiało z konieczności zejść na drugi plan, co zaczęło generować narastające opóźnienia w jego edycjach. Aby je po części zniwelować, wydawane były łączone numery, jak np. obecny.

   Najbliższe plany. W obliczu wcześniejszych i obecnych trudności, spotęgo­wanych jeszcze przez pandemię, zdecydowałem się zakończyć wydawa­nie czasopisma. W pierwotnym zamyśle to już poprzedni numer miał być ostatnim. Ponieważ jednak wiosną 2021 roku minęło dokładnie 30 lat istnienia „Vademecum...”, postanowiłem przygotować jeszcze jedno spóźnione wydanie za 2020 rok, które ukazało się 22 czerwca 2021 r. To wydanie właśnie zakończyło 30-letnią edycję czasopisma.

   Zdaję sobie sprawę, iż wiadomość o zakończeniu edycji „Vademecum...” może zasmucić wielu naszych Czytelników, szczególnie tych, którzy nie mają dostępu do Internetu i czasopismo było dla nich jedynym źródłem informacji o ciekawych zjawiskach na niebie. Niestety, świat się zmienia i starsze media muszą kiedyś ustąpić miejsca nowszym. Jest to nieuniknione, a czas, w którym to nastąpi, zależy między innymi od kondycji finansowej wydawcy. Rozpocząłem edycję „Vademecum...” w czasach, gdy najpopularniejszym (i często jedynym) źródłem wiedzy były książki i czasopisma, długo zaspokajając potrzeby tysięcy miłośników astronomii w Polsce. Tworzyłem je z pasją przez 30 lat (połowę swojego życia), godząc się na ogrom pracy i wyrzeczeń oraz niskie dochody. Nierzadko pracowałem nocami oraz w dni wolne od pracy, bo tylko w takim systemie było możliwe ogarnięcie całokształtu prac i wydawanie kolejnych numerów w terminie. Niestety, wszystko kiedyś się kończy, bo człowiek nie jest wieczny i potrzeby odbiorców się zmieniają, a wydawanie czasopisma napotyka na coraz większe opory.

   Oczywiście mógłbym kontynuować edycję „Vademecum...” przez kolejne lata, ale byłoby to już dla mnie zbyt dużym obciążeniem i z pewnością terminowość lub jakość czasopisma bardzo by na tym ucierpiała. A rozwoju nowych technologii nie da się zatrzymać. Póki jeszcze można, należy coś zmienić, aby móc żyć i pracować dalej. W myśl słów piosenki zespołu Perfect: „Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym”...

   „Vademecum Miłośnika Astronomii” niebawem zejdzie z astronomicznej sceny, ale firma PWN „VEGA” nie planuje zakończenia działalności. Nadal będzie oferować książki astronomiczne, mapy nieba, archiwalne czasopisma, nowe „Efemerydy Astronomiczne” oraz artykuły elektryczne.

   Serdecznie dziękuję za 30 niezapomnianych lat wspólnej przygody z astrono­mią. Zapraszam też tutaj do oferty ciekawej literatury. Ponadto polecam nasze aukcje z innych dziedzin na portalu Allegro.pl - nick: Mirkoooo.

Z poważaniem    Redaktor naczelny
Mirosław Brzozowski

 

Copyright 1999 - 2022 by PWN "VEGA". Wszystkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek elementów tej strony, bez zgody autorów jest zabronione!