Prywatne Wydawnictwo Naukowe "VEGA"
Wydawca Kwartalnika
"VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII" 
WYDAWNICTWO ISTNIEJE OD 1991 ROKU
 

--- Zasady sprzedaży ---

M E N U

 ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

   Składanie zamówień
   Zamówienie na towary z naszej oferty można złożyć jednym z 4 sposobów:
 przez formularz, który można otworzyć na każdej stronie z ofertą naszych produktów. Wystarczy kliknąć napis Tu wyślesz zamówienie, umieszczony pod MENU każdej strony, a także inne aktywne linki z nazwą Formularz, znajdujące się zwykle na końcu większości stron oraz w wielu innych miejscach.
 pocztą elektroniczną, wysyłając treść wiadomości na jeden z naszych adresów e-mail: pwnvega@wp.pl lub pwnvega1@op.pl.
 telefonicznie, dzwoniąc na numer stacjonarny 42-718-86-82 lub komórkowy 609 481 673, w godzinach 8 - 18 od poniedziałku do piątku (w soboty tylko na telefon komórkowy). Zamówienie można też wysłać SMS-em na tel. komórkowy.
 tradycyjną pocztą, przesyłając list na adres: PWN VEGA, skrytka pocztowa 63, 95-035 Ozorków.

   W zamówieniu należy podać nazwy i ilości zamawianych produktów, wybraną formę dostawy oraz adres do wysyłki. Konieczne jest też podanie numeru telefonu (najlepiej komórkowego) lub adresu e-mail zamawiającego, aby było możliwe potwierdzenie przez nas zamówienia oraz usprawnienie doręczenia przesyłki.
   Każde zamówienie elektroniczne powinno być przez nas potwierdzone, zwykle w dniu jego złożenia. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 2 dni, należy złożyć je ponownie, najlepiej telefonicznie, gdyż sporadycznie może się zdarzyć błąd w systemie, który uniemożliwi dotarcie do nas zamówienia elektronicznego.

   Ceny towarów
   Przy produktach widnieją 2 różne ceny, które nie zawierają kosztów dosta­wy. Pierwsza (wyższa) dotyczy klientów, którzy nie są naszymi prenumeratorami. Druga, z symbolem *P, jest o około 5% niższa i dotyczy osób, które posiadają opłaconą prenumeratę na co najmniej 2 bieżące numery "Vademecum Miłośnika Astronomii". Kwota do zapłaty jest równa sumie cen zamówionych pozycji oraz kosztu wybranej dostawy. Kupując kilka produktów z różnymi kosztami wysyłki dla tej samej formy dostawy, w rozliczeniu będzie uwzględniony jeden koszt: ten najwyższy z wybranych.

   Formy płatności
   Obecnie oferujemy tylko dwie poniższe formy płatności za zakupione towary:
 przelew na nasze konto bankowe, który można wykonać po złożeniu zamówie­nia i otrzymaniu od nas potwierdzenia jego przyjęcia. Przelew można też wykonać dopiero po otrzymaniu przesyłki, ale nie później niż w ciągu 7 dni od doręcze­nia. Dane do przelewu wysyłamy e-mailem lub w formie wydruku dodajemy do paczki z zakupionym towarem. Wpłaty przyjmujemy na poniższe konto w banku PKO BP 50 1020 5558 1111 1873 3490 0073. Ta forma płatności dotyczy wszystkich rodzajów przesyłek za wyjątkiem paczki pobraniowej.
 wpłatę gotówkową u doręczyciela przy odbiorze przesyłki. Płatność ta wyma­ga wysłania towaru specjalną paczką za pobraniem, która jest najdroższą formą dostawy i należy ją zgłosić przy składaniu zamówienia.

   Koszty i terminy dostawy
   Przy opisie każdego towaru są podane możliwe dla niego formy i koszty dosta­wy. Na stronie ze zbiorczym wykazem literatury, koszty przesyłki są ukryte. Aby je zobaczyć, należy kliknąć aktywny tekst Pokaż koszty wysyłki, umieszczony poniżej zdjęcia. Natomiast strony prezentujące szczegółowe opisy poszczególnych publi­kacji mają koszty dostawy uwidocznione na stałe. Nie wszystkie produkty mają takie same formy i koszty przesyłki, gdyż zależy to od ich wielkości i wagi.
   Listami zwykłymi i priorytetowymi wysyłamy najtańsze publikacje: czasopisma, kalendarze i obrotowe mapy nieba, i to w ograniczonych ilościach. Te przesyłki nie są rejestrowane przez pocztę i w przypadku zaginięcia nie można złożyć reklamacji i żądać odszkodowania. Zaginięcia tego typu przesyłek zdarzają się wprawdzie rzadko, ale nie można ich wykluczyć, stąd też ograniczenie ilości wysyłanych egzemplarzy tą formą dostawy. Książek nie wysyłamy listami zwykłymi! Te produkty, jako bardziej wartościowe, wysyłamy tylko listami poleconymi lub paczkami, które zapewniają pełną ochronę przesyłki przed zaginięciem.
   Uwaga! Dużych map planszowych nie wysyłamy razem z książkami. Zamawia­jąc taką mapę oraz książki, otrzymają Państwo dwie oddzielne przesyłki (osobno mapę i osobno książki) i za każdą przesyłkę będą doliczone osobne koszty wysyłki. Niekiedy mogą wystąpić wyjątki od tej reguły, ale zawsze wymaga to wcześniej­szego uzgodnienia formy dostawy.
 
   Zamówienia realizujemy zwykle w ciągu 24 godzin od ich przyjęcia.
 
   Średnie terminy dostaw (od chwili wysłania) wynoszą:
list zwykły i polecony: około 3 - 5 dni roboczych (niekiedy dłużej)
list priorytetowy i polecony-priorytetowy: 1 - 2 dni robocze
paczka pocztowa: około 2 dni roboczych
paczka kurierska: 1 dzień roboczy

   Czasopisma "Vademecum..." i "Efemerydy..." standardowo wysyłamy listami zwy­kłymi na nasz koszt, więc tu koszt dostawy dla klienta jest zerowy. Dopłata występuje tylko przy wyborze przesyłek droższych, jak list priorytetowy, polecony itp. Publikacje książkowe, plakaty itp. wysyłamy przesyłkami rejestrowanymi (listami poleconymi lub paczkami), które zapewniają możliwość złożenia reklamacji i starania się o odszkodowanie w przypadku zaginięcia. Ponieważ listy polecone mają ograniczoną wagę (do 2 kg), to przy większych zamówieniach może być konieczność wybrania dostawy paczką pocztową lub kurierską, które dopuszcza­ją większe gabaryty wagowe. Orientacyjne wagi książek podane są przy ich szczegółowych opisach.
 
   Maksymalne wagi dla oferowanych przesyłek:
list zwykły i priorytetowy: waga do 350 g
list polecony i polecony-priorytetowy: waga do 2,0 kg
paczka pocztowa: waga do 5,0 kg
paczka kurierska: waga do 30,0 kg
 

ZWROTY I REKLAMACJE

   Jeśli zakupiony towar nie spełnia oczekiwań klienta, może on dokonać jego zwrotu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od chwili nabycia. Zamiar zwrotu wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej, np. e-mailem na adres pwnvega@wp.pl. Zawiadomienie o zwrocie powinno zawierać co najmniej takie informacje jak: dane sprzedawcy, imię, nazwisko i adres kupującego, nazwę towaru i datę jego zakupu oraz cenę, numer konta bankowego dla zwrotu wpłaty. Przykładowe oświadczenie zwrotu można pobrać tutaj... lub na jego podstawie sporządzić własne o podobnym brzmieniu.
   Uwaga! W myśl ustawy konsumenckiej zwrotowi nie podlegają czasopisma. Zwroty pozostałych towarów nie przysługują także klientom, który zakupili towary na fakturę dla firmy, gdyż prawnie nie są oni konsumentami.
   Towar w stanie nieuszkodzonym, wraz z dowodem zakupu, kupujący powinien dostarczyć na swój koszt do siedziby naszej firmy: PWN VEGA, ul. Lotnicza 4a, 95-035 Ozorków, drogą pocztową lub osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu). Jeśli klient dokonał już zapłaty za zakupiony a następnie zwrócony produkt, należy mu się zwrot kosztów jego zakupu, tj. ceny towaru wraz z kosztem najtańszej dostawy (nawet jeśli przy zakupie wybrał dostawę najdroższą). Istnieje też możliwość wymiany zakupionego towaru na inny w tej samej cenie. W przypadku przesyłania (zwrotu) towaru pocztą lub kurierem, należy go dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Analogicznie należy postąpić w przypadku zwrotu towaru na skutek stwierdzenia wady produkcyjnej (reklamacji). Wadliwy towar (sprzęt), jeśli to możliwe, jest naprawiany w terminie 30 dni od chwili przyjęcia reklamacji, a jeśli naprawa nie jest możliwa, wymieniany na nowy.
 

INFORMACJE O PRENUMERACIE "VADEMECUM..."

   Nr 4/2018 "Vademecum..." jest teraz dostępny i można jeszcze dokonywać wpłat na jego prenumeratę w kwocie 7,90 zł, do której serdecznie zapraszamy. Wraz z prenumeratą można opłacić 5,90 zł "EFEMERYDY ASTRONOMICZNE - ROK 2019", które są dostępne. Wspomniane "Efemerydy..." zawierają m.in.: całoroczne współrzędne, jasności i rozmiary tarcz planet i 2 planetoid, a także mapki z ich położeniami na tle gwiazd, wykaz najciekawszych zjawisk astronomicznych w całym 2019 roku i klepsydrę do graficznego wyznaczania wschodów i zachodów Słońca oraz planet (więcej...).

    Zachęcamy też do opłacenia prenumeraty na cały 2019 r., której cena (za 3 numery) wyniesie 26,70 zł. Z uwagi na opóźnienie numeru 4/2018, w tym roku zostaną wydane tylko 3 zeszyty: podwójny 1-2/2019 oraz pojedyncze: 3/2019 i 4/2019 - po 8,90 zł za każdy.

   Wpłaty na prenumeratę i ewentualnie "Efemerydy..." prosimy przesyłać na nasze konto bankowe: PKO BP, nr r-ku 50 1020 5558 1111 1873 3490 0073, lub zwykłym przekazem pocztowym, pobranym na poczcie. Posiadamy też w sprzedaży wiele numerów archiwalnych "Vademecum..." (po niezwykle atrakcyjnych cenach), których wykaz znajdziesz tutaj....
 

*   *   *

Wydawanie „Vademecum Miłośnika Astronomii”
przedłużone bezterminowo!

  Na wstępie bardzo przepraszam wszystkich Czytelników za opóźnienie wydania numeru 4/2018 „Vademecum...” i proszę o wyrozumiałość w tej kwestii. Po licznych problemach dwóch ostatnich lat czynimy starania, aby przywrócić naszemu czasopismu normalny cykl wydawniczy, lecz wymaga to pewnego czasu oraz sporych nakładów finansowych.
  Zdaję sobie sprawę, że występujące jeszcze opóźnienia kolejnych numerów „Vademecum...” mogą wywołać niepokój u naszych Czytelników, co do dalszych losów czasopisma. Chciałbym więc Państwa zapewnić, że zgodnie z wcześniejszą obietnicą, daną w ubiegłym roku, nie zamierzam likwidować tego kwartalnika, lecz wydawać go dalej w sposób bezterminowy. Już od 25 lat służy on miłośnikom astronomii i choć obecnie popyt na takie publikacje zmniejsza się (za sprawą Internetu), to w moim przekonaniu nie przyszła jeszcze pora, aby odszedł on z rynku. Dopóki dostatecznie duża grupa osób będzie sięgać po nasze czasopismo, to będzie ono wydawane, bo inna decyzja byłaby sprzeczna z jego ideą popularyzacji astronomii.
  Nasz kwartalnik nie jest tak obszerny jak inne pisma astronomiczne i ukazuje się dość rzadko, bo tylko raz na 3 m-ce. Jednak jest tak opracowywany, aby w tym skromnym zeszyciku czytelnik znalazł niezbędne informacje, które pozwolą mu zobaczyć wszelkie najciekawsze obiekty i zjawiska na niebie. Kupując numer za jedyne 8,90 zł, możesz mieć pełny obraz tego, co wydarzy się na niebie w całym kwartale. Żadne inne czasopismo o tematyce astronomicznej nie dostarczy Ci tej podstawowej wiedzy o niebie na tak długi okres za tak niską cenę. Bez cienia wątpliwości jest to najtańszy periodyk astronomiczny w Polsce i ma on jeszcze wielu zwolenników.
  To prawda, że są inne obszerniejsze czasopisma, które zawierają dużo więcej wiadomości, również tych o charakterze nieobserwacyjnym. Jednak nie każdy miłośnik astronomii potrzebuje aż tak dużej porcji wiedzy, za którą musi zapłacić kilka razy więcej niż za nasze „Vademecum...” (w przeliczeniu na ten sam okres).
  W związku z powyższym zachęcam do prenumeraty naszego kwartalnika. Jako że ograniczenie okresu prenumeraty zostało zniesione, więc można ją opłacać na dowolną liczbę wydań, licząc po 7,90 zł za każdy numer w roku 2018 oraz po 8,90 zł za każde wydanie od roku 2019.
  Wpłaty na prenumeratę można przekazywać na konto bankowe PKO BP 50 1020 5558 1111 1873 3490 0073, PWN Vega, ul. Lotnicza 4a, Ozorków.
  Prenumerata jest najkorzystniejszą formą zakupu czasopisma. Przez cały okres opłaconej prenumeraty cena nie ulega zmianie, a czasopismo otrzymują Państwo pocztą bezpośrednio do domu. Opłacając prenumeratę na dłuższe okresy (co najmniej rok), przyczyniają się Państwo do poprawy stabilności finansowej czasopisma, co niewątpliwie wpłynie też na poprawę jego terminowości. Od 2015 roku czasopismo ukazuje się w pełnokolorowej szacie graficznej i w tej samej formie będzie wydawane też w przyszłych latach. Serdecznie zapraszam do zakupu „Vademecum Miłośnika Astronomii”, a jeśli komuś nie odpowiada forma prenumeraty, to może je też nabyć w salonach EMPiK. Jeśli w Twoim EMPiK-u nie ma tego czasopisma, to poinformuj sprzedawcę, aby je zamówił dla Ciebie, albo zamów je u nas wysyłkowo przez Formularz, e-mailem: pwnvega@wp.pl lub telefonicznie: (42) 718-86-82, 609-481-673 (w godz.7-19). Podane wcześniej ceny obejmują już koszty wysyłki.

Z poważaniem    Redaktor naczelny
Mirosław Brzozowski

 

Copyright 1999 - 2019 by PWN "VEGA". Wszystkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek elementów tej strony, bez zgody autorów jest zabronione!