Prywatne Wydawnictwo Naukowe "VEGA"
Wydawca Kwartalnika
"VADEMECUM MIŁOŚNIKA ASTRONOMII" 
WYDAWNICTWO ISTNIEJE OD 1991 ROKU
 

--- Zasady sprzedaży ---

M E N U

 ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

   Składanie zamówień
   Zamówienie na towary z naszej oferty można złożyć jednym z 4 sposobów:
 przez formularz, który można otworzyć na każdej stronie z ofertą naszych produktów. Wystarczy kliknąć napis Tu wyślesz zamówienie, umieszczony pod MENU każdej strony, a także inne aktywne linki z nazwą Formularz, znajdujące się zwykle na końcu większości stron oraz w wielu innych miejscach.
 pocztą elektroniczną, wysyłając treść wiadomości na jeden z naszych adresów e-mail: pwnvega@wp.pl lub pwnvega1@op.pl.
 telefonicznie, dzwoniąc na numer stacjonarny 42-718-86-82 lub komórkowy 609 481 673, w godzinach 8 - 18 od poniedziałku do piątku (w soboty tylko na telefon komórkowy). Zamówienie można też wysłać SMS-em na tel. komórkowy.
 tradycyjną pocztą, przesyłając list na adres: PWN VEGA, skrytka pocztowa 63, 95-035 Ozorków.

   W zamówieniu należy podać nazwy i ilości zamawianych produktów, wybraną formę dostawy oraz adres do wysyłki. Konieczne jest też podanie numeru telefonu (najlepiej komórkowego) lub adresu e-mail zamawiającego, aby było możliwe potwierdzenie przez nas zamówienia oraz usprawnienie doręczenia przesyłki.
   Każde zamówienie elektroniczne powinno być przez nas potwierdzone, zwykle w dniu jego złożenia. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 2 dni, należy złożyć je ponownie, najlepiej telefonicznie, gdyż sporadycznie może się zdarzyć błąd w systemie, który uniemożliwi dotarcie do nas zamówienia elektronicznego.

   Ceny towarów
   Przy produktach widnieją 2 różne ceny, które nie zawierają kosztów dosta­wy. Pierwsza (wyższa) dotyczy klientów, którzy nie są naszymi prenumeratorami. Druga, z symbolem *P, jest o około 5% niższa i dotyczy osób, które posiadają opłaconą prenumeratę na co najmniej 2 bieżące numery "Vademecum Miłośnika Astronomii". Kwota do zapłaty jest równa sumie cen zamówionych pozycji oraz kosztu wybranej dostawy. Kupując kilka produktów z różnymi kosztami wysyłki dla tej samej formy dostawy, w rozliczeniu będzie uwzględniony jeden koszt: ten najwyższy z wybranych.

   Formy płatności
   Obecnie oferujemy tylko dwie poniższe formy płatności za zakupione towary:
 przelew na nasze konto bankowe, który można wykonać po złożeniu zamówie­nia i otrzymaniu od nas potwierdzenia jego przyjęcia. Przelew można też wykonać dopiero po otrzymaniu przesyłki, ale nie później niż w ciągu 7 dni od doręcze­nia. Dane do przelewu wysyłamy e-mailem lub w formie wydruku dodajemy do paczki z zakupionym towarem. Wpłaty przyjmujemy na poniższe konto w banku PKO BP 50 1020 5558 1111 1873 3490 0073. Ta forma płatności dotyczy wszystkich rodzajów przesyłek za wyjątkiem paczki pobraniowej.
 wpłatę gotówkową u doręczyciela przy odbiorze przesyłki. Płatność ta wyma­ga wysłania towaru specjalną paczką za pobraniem, która jest najdroższą formą dostawy i należy ją zgłosić przy składaniu zamówienia.

   Koszty i terminy dostawy
   Przy opisie każdego towaru są podane możliwe dla niego formy i koszty dosta­wy. Na stronie ze zbiorczym wykazem literatury, koszty przesyłki są ukryte. Aby je zobaczyć, należy kliknąć aktywny tekst Pokaż koszty wysyłki, umieszczony poniżej zdjęcia. Natomiast strony prezentujące szczegółowe opisy poszczególnych publi­kacji mają koszty dostawy uwidocznione na stałe. Nie wszystkie produkty mają takie same formy i koszty przesyłki, gdyż zależy to od ich wielkości i wagi.
   Listami zwykłymi i priorytetowymi wysyłamy najtańsze publikacje: czasopisma, kalendarze i obrotowe mapy nieba, i to w ograniczonych ilościach. Te przesyłki nie są rejestrowane przez pocztę i w przypadku zaginięcia nie można złożyć reklamacji i żądać odszkodowania. Zaginięcia tego typu przesyłek zdarzają się wprawdzie rzadko, ale nie można ich wykluczyć, stąd też ograniczenie ilości wysyłanych egzemplarzy tą formą dostawy. Książek nie wysyłamy listami zwykłymi! Te produkty, jako bardziej wartościowe, wysyłamy tylko listami poleconymi lub paczkami, które zapewniają pełną ochronę przesyłki przed zaginięciem.
   Uwaga! Dużych map planszowych nie wysyłamy razem z książkami. Zamawia­jąc taką mapę oraz książki, otrzymają Państwo dwie oddzielne przesyłki (osobno mapę i osobno książki) i za każdą przesyłkę będą doliczone osobne koszty wysyłki. Niekiedy mogą wystąpić wyjątki od tej reguły, ale zawsze wymaga to wcześniej­szego uzgodnienia formy dostawy.
 
   Zamówienia realizujemy zwykle w ciągu 24 godzin od ich przyjęcia.
 
   Średnie terminy dostaw (od chwili wysłania) wynoszą:
list zwykły i polecony: około 3 - 5 dni roboczych (niekiedy dłużej)
list priorytetowy i polecony-priorytetowy: 1 - 2 dni robocze
paczka pocztowa: około 2 dni roboczych
paczka kurierska: 1 dzień roboczy

   Czasopisma "Vademecum..." i "Efemerydy..." standardowo wysyłamy listami zwy­kłymi na nasz koszt, więc tu koszt dostawy dla klienta jest zerowy. Dopłata występuje tylko przy wyborze przesyłek droższych, jak list priorytetowy, polecony itp. Publikacje książkowe, plakaty itp. wysyłamy przesyłkami rejestrowanymi (listami poleconymi lub paczkami), które zapewniają możliwość złożenia reklamacji i starania się o odszkodowanie w przypadku zaginięcia. Ponieważ listy polecone mają ograniczoną wagę (do 2 kg), to przy większych zamówieniach może być konieczność wybrania dostawy paczką pocztową lub kurierską, które dopuszcza­ją większe gabaryty wagowe. Orientacyjne wagi książek podane są przy ich szczegółowych opisach.
 
   Maksymalne wagi dla oferowanych przesyłek:
list zwykły i priorytetowy: waga do 350 g
list polecony i polecony-priorytetowy: waga do 2,0 kg
paczka pocztowa: waga do 5,0 kg
paczka kurierska: waga do 30,0 kg
 

ZWROTY I REKLAMACJE

   Jeśli zakupiony towar nie spełnia oczekiwań klienta, może on dokonać jego zwrotu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od chwili nabycia. Zamiar zwrotu wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu w formie pisemnej, np. e-mailem na adres pwnvega@wp.pl. Zawiadomienie o zwrocie powinno zawierać co najmniej takie informacje jak: dane sprzedawcy, imię, nazwisko i adres kupującego, nazwę towaru i datę jego zakupu oraz cenę, numer konta bankowego dla zwrotu wpłaty. Przykładowe oświadczenie zwrotu można pobrać tutaj... lub na jego podstawie sporządzić własne o podobnym brzmieniu.
   Uwaga! W myśl ustawy konsumenckiej zwrotowi nie podlegają czasopisma. Zwroty pozostałych towarów nie przysługują także klientom, który zakupili towary na fakturę dla firmy, gdyż prawnie nie są oni konsumentami.
   Towar w stanie nieuszkodzonym, wraz z dowodem zakupu, kupujący powinien dostarczyć na swój koszt do siedziby naszej firmy: PWN VEGA, ul. Lotnicza 4a, 95-035 Ozorków, drogą pocztową lub osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu). Jeśli klient dokonał już zapłaty za zakupiony a następnie zwrócony produkt, należy mu się zwrot kosztów jego zakupu, tj. ceny towaru wraz z kosztem najtańszej dostawy (nawet jeśli przy zakupie wybrał dostawę najdroższą). Istnieje też możliwość wymiany zakupionego towaru na inny w tej samej cenie. W przypadku przesyłania (zwrotu) towaru pocztą lub kurierem, należy go dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Analogicznie należy postąpić w przypadku zwrotu towaru na skutek stwierdzenia wady produkcyjnej (reklamacji). Wadliwy towar (sprzęt), jeśli to możliwe, jest naprawiany w terminie 30 dni od chwili przyjęcia reklamacji, a jeśli naprawa nie jest możliwa, wymieniany na nowy.
 

INFORMACJE O PRENUMERACIE "VADEMECUM..."

   Nr 3-4/2019 "Vademecum..." będzie lada dzień dostępny i można jeszcze dokonywać wpłat na jego prenumeratę w kwocie 10 zł, do której serdecznie zapraszamy. Wraz z prenumeratą można opłacić 8,90 zł na "EFEMERYDY ASTRONOMICZNE - ROK 2021", których wydanie jest przewidziane na styczeń lub luty 2021. Wspomniane "Efemerydy..." będą zawierać m.in.: całoroczne współ­rzędne, jasności i rozmiary tarcz planet oraz 2 planetoid, a także mapki z ich położeniami na tle gwiazd, wykaz najciekawszych zjawisk astronomicznych w całym 2021 roku i klepsydrę do graficznego wyznaczania wschodów i zachodów Słońca oraz planet (więcej...).

   Zachęcamy też do opłacenia prenumeraty 10 zł na ostatni, jubileuszowy numer 1/2020, który spodziewany jest wiosną 2021 r. Będzie to 30-lecie czasopisma! Wpłaty prosimy przesyłać na nasze konto bankowe: PKO BP Inteligo, nr rach. 50 1020 5558 1111 1873 3490 0073, lub zwykłym przekazem pocztowym, pobranym na poczcie. Posiadamy też w sprzedaży wiele numerów archiwalnych "Vademecum..." (po niezwykle atrakcyjnych cenach), których wykaz znajdziesz tutaj....
 

*   *   *

To już przedostatnie wydanie „Vademecum...”
w niemal 30-letniej historii czasopisma!

   Na wstępie bardzo przepraszam wszystkich Czytelników za opóźnienie wydania numeru 3-4/2019 „Vademecum...” i proszę o wyrozumiałość w tej kwestii. Jednocześnie z żalem informuję, że jest to już przedostatni zeszyt z przewi­dzianych jeszcze do wydania w całej historii czasopisma. Z racji dużego opóź­nienia został on oznaczony podwójnym numerem, aby zamknąć miniony rok wydawniczy. Niestety, następny nr 1/2020 zakończy 30-letnią już edycję „Vademecum...”.

   Od kilku lat sytuacja na świecie nie sprzyja wydawaniu czasopism specjalis­tycznych o małych nakładach. Szybki rozwój nowych technologii, zapewniają­cych powszechny dostęp do Internetu, znacząco zmniejsza zainteresowanie literaturą drukowaną. Od kiedy tablety i smartfony weszły do powszechnego użytku, to papierowe książki i czasopisma zeszły na dalszy plan. Obecnie większość ludzi posiada smartfony, z którymi nie rozstaje się nawet na krok. Te małe urządzenia pozwalają w dowolnym miejscu i czasie uzyskać dostęp do nieograniczonych zasobów światowej wiedzy. Wystarczy kilka kliknięć, aby szybko pobrać potrzebne informacje. Natomiast na czasopismo drukowane, z uwagi na jego cykl wydawniczy, trzeba dość długo czekać, a dzisiaj czas jest na wagę złota.

   Trochę historii. „Vademecum Miłośnika Astronomii” powstało z mojej inicjatywy w 1991 roku i choć napotkało początkowo na liczne trudności, to z każdym rokiem coraz lepiej sobie radziło, popularyzując wiedzę astronomiczną wśród młodszych i starszych pokoleń. Oczywiście miało w swojej historii kilka poważnych kryzysów, które jednak udawało się pokonać. Przez około 20 lat było ono wręcz niezastąpionym poradnikiem, który umożliwiał miłośnikom astronomii rozwijanie swoich zainteresowań i zgłębianie tajników gwiaździstego nieba. To dzięki niemu wielu amatorów mogło zaopatrzyć się w potrzebną literaturę i sprzęt oraz zapoznać się z zasadami obserwacji i fotografowania pozaziemskich widoków, które Bóg nam udostępnił na firmamencie nieba.

   Z pewnością większość polskich miłośników astronomii miała w swoim życiu jakiś kontakt z tym czasopismem, zaś wielu prenumerowało je przez długie lata. Są też osoby, które rozpoczynały swoją astronomiczną przygodę od czytania „Vade­mecum...” i nie poprzestały na tym, a teraz są już zawodowymi astronomami. Tym bardziej więc cieszy mnie fakt, że wydawane przeze mnie pisemko miało swój skromny udział w ich edukacji.

   Po około 20 latach dość stabilnego wydawania czasopisma, dało się odczuć, że nadchodzi nowa era osiągnięć technologicznych, które negatywnie wpłyną na rynek wydawniczy. Tak też się stało i sprzedaż „Vademecum...” oraz pozostałej literatury zaczęła stopniowo spadać, uszczuplając i tak już skromne dochody stworzonej przeze mnie firmy PWN „VEGA”. W 2014 roku rozważałem już zakończenie wydawania czasopisma, lecz ostatecznie zdecydowałem się na jego kontynuację. Od 2015 r. wprowadziłem jego druk w pełnym kolorze, bo wcześniej kolorowa była tylko okładka. Aby jednak firma mogła dalej prosperować, konieczna była częściowa zmiana profilu działalności i przestawienie się na sprzedaż bardziej dochodowych produktów, głównie z branży elektrycznej (jak np. lutownice, zasilacze, mierniki itp.). Pozostanie przy samej działalności wydawniczej o profilu astronomicznym wiązałoby się nieuchronnie z szybkim zamknięciem firmy.

   Rozszerzenie działalności na inne produkty uchroniło wprawdzie firmę od upadku, ale zmieniły się priorytety w poszczególnych pracach. Wydawanie czasopisma musiało z konieczności zejść na drugi plan, co zaczęło generować narastające opóźnienia w jego edycjach. Aby je po części zniwelować, wydawane były łączone numery, jak np. obecny.

   Tegoroczna pandemia koronawirusa przyniosła dodatkowe kłopoty. Wiosną zostały zamknięte salony Empik w centrach handlowych, co stwarzało problemy z dystrybucją prasy. Wydanie czasopisma w tym czasie było ryzykowne, bo część nakładu nie mogłaby trafić do zamkniętych punktów sprzedaży i zostałaby u nas, ulegając z czasem przeterminowaniu. Niestety, takie ryzyko trwa nadal. Dopóki restrykcje związane z COVID-19 nie zostaną zniesione, to wizja ponownego zamknięcia salonów Empik jest w każdej chwili prawdopodobna, a tam trafiała zawsze mniej więcej połowa nakładu „Vademecum...”.

   Najbliższe plany. W obliczu wcześniejszych i obecnych trudności, spotęgo­wanych jeszcze przez pandemię, zdecydowałem się niedługo zakończyć wydawa­nie czasopisma. W pierwotnym zamyśle to już obecny numer miał być ostatnim. Ponieważ jednak wiosną 2021 roku minie dokładnie 30 lat istnienia „Vademecum...”, postanowiłem przygotować jeszcze jedno spóźnione wydanie za 2020 rok. Będzie to jeden jubileuszowy numer na 30-lecie czasopisma, oficjalnie oznaczony jako rocznik, a nie kwartalnik. To wydanie zakończy nie tylko rok wydawniczy 2020, ale i całą dotychczasową edycję czasopisma.

   Chociaż nr 1/2020 będzie formalnie rocznikiem, to będzie zawierał wykaz zjawisk astronomicznych tylko na 3-4 miesiące okresu, w którym się on ukaże (jak do tej pory). Jego wydanie planowane jest na marzec 2021 roku, ale nie jest to termin gwarantowany. Niestety, nikt nie wie, jak rozwinie się sytuacja pandemiczna w najbliższym czasie i jakie będą jej skutki gospodarcze. Bądźmy jednak dobrej myśli i czekajmy cierpliwie.

   Numer ten zostanie wydany prawdopodobnie w mniejszym niż dotychczas nakładzie, a jego szacowana cena wyniesie 10 zł. Prenumeratorzy, którzy opłacili prenumeratę co najmniej do końca 2019 roku, otrzymają ten numer w ramach prenumeraty (bez dopłat). Wynika to z faktu, że za 2019 rok ukazało się mniej wydań, niż pierwotnie zakładała prenumerata. Osoby, które chciałyby ten nr zaprenumerować, powinny wpłacić 10 zł na konto PWN VEGA, nr rachunku 50 1020 5558 1111 1873 3490 0073. W razie wątpliwości co do posiadania opłaconej prenumeraty proszę o kontakt: tel. (42) 718-86-82 lub 609 481 673 albo e-mail pwnvega@wp.pl.

   Zdaję sobie sprawę, iż wiadomość o rychłym zakończeniu edycji „Vademecum...” może zasmucić wielu naszych Czytelników, szczególnie tych, którzy nie mają dostępu do Internetu i czasopismo było dla nich jedynym źródłem informacji o ciekawych zjawiskach na niebie. Niestety, świat się zmienia i starsze media muszą kiedyś ustąpić miejsca nowszym. Jest to nieuniknione, a czas, w którym to nastąpi, zależy między innymi od kondycji finansowej wydawcy. Rozpocząłem edycję „Vademecum...” w czasach, gdy najpopularniejszym (i często jedynym) źródłem wiedzy były książki i czasopisma, długo zaspokajając potrzeby tysięcy miłośników astronomii w Polsce. Tworzyłem je z pasją przez 30 lat (połowę swojego życia), godząc się na ogrom pracy i wyrzeczeń oraz niskie dochody. Nierzadko pracowałem nocami oraz w dni wolne od pracy, bo tylko w takim systemie było możliwe ogarnięcie całokształtu prac i wydawanie kolejnych numerów w terminie. Niestety, wszystko kiedyś się kończy, bo człowiek nie jest wieczny i potrzeby odbiorców się zmieniają, a wydawanie czasopisma napotyka na coraz większe opory.

   Oczywiście mógłbym kontynuować edycję „Vademecum...” przez kolejne lata, ale byłoby to już dla mnie zbyt dużym obciążeniem i z pewnością terminowość lub jakość czasopisma bardzo by na tym ucierpiała. A rozwoju nowych technologii nie da się zatrzymać. Póki jeszcze można, należy coś zmienić, aby móc żyć i pracować dalej. W myśl słów piosenki zespołu Perfect: „Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym”...

   „Vademecum Miłośnika Astronomii” niebawem zejdzie z astronomicznej sceny, ale firma PWN „VEGA” nie planuje zakończenia działalności. Nadal będzie oferować książki astronomiczne, mapy nieba, archiwalne czasopisma, nowe „Efemerydy Astronomiczne” oraz artykuły elektryczne.

   W oczekiwaniu na ostatnie wydanie „Vademecum...” zapraszam tutaj do oferty ciekawej literatury. Jednocześnie polecam też nasze aukcje z innych dziedzin na portalu Allegro.pl - nick: Mirkoooo.

Z poważaniem    Redaktor naczelny
Mirosław Brzozowski

 

Copyright 1999 - 2020 by PWN "VEGA". Wszystkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i publikowanie jakichkolwiek elementów tej strony, bez zgody autorów jest zabronione!